Copyright

Alle værker er beskyttet af copyright. Det betyder, at man godt må tage en kopi eller tegne efter Helle Mejer Antonsens værker, men man må ikke mangfoldiggøre dem, altså kopiere, dele eller sælge dem, da copyright betyder, at kunstneren ejer rettighederne til ideen. Er man i tvivl , så spørger man kunstneren eller kontakter Copydan/Visda. 

Visda har bemyndigelse af Kulturministeriet til at forhandle billedlicenser, så ønsker man at reproducer nogle af værkerne, aftales og afregnes dette direkte med Visda.

http://visda.dk

All works are protected by copyright. This means you are allowed to take a copy of or draw something based on one of Helle Mejer Antonsen's works, but you are not allowed to duplicate them, share them, or sell them, since copyright means that the artist owns the rights to the idea. If you are in doubt, please contact the artist or Copydan/Visda.

Visda is authorized by the Danish Cultural Ministry  to administer image licenses, so if you wish to reproduce some of the works, this is to be agreed upon with Visda directly.